divendres, 3 d’agost de 2012

DOMINO RESTES DE DESENES

Nom: Dominó de restes de quantitats fins al 100.

Tipus: manipulable, disponible en document en format jpg o word, llest per imprimir

Descripció: dominó de restes  que tenen com a resultat nombres entre el 0 i el 9
Utilitat: treballar la descomposició del nombre, practicar les restes, practicar el càlcul mental.

Edat: CI

Procedència: dossier d'escola (Cristina)

dijous, 2 d’agost de 2012

ENDEVINALLES

Nom:  endevinalles

Tipus: manipulable

Descripció:

Utilitat: racó de lectura i comprensió.

Edat: cicle mitjà

Procedència: ??  (Cristina).

LLEGIM ANUNCIS

Nom: llegim anuncis

Tipus: anuncis plastificats i fitxes de treball

Descripció:

Utilitat:  racó de comprenisó lectora i d'imatges, escriptura.

Edat: cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia (Cristina)


JOC DE LLENGUA

Nom: Joc de llengua

Tipus: manipulable

Descripció:  el joc consta de diferents targetes que proposen activitats a  realitzar sobre aspectes ortogràfics, lèxics o gramaticals. Conté un sobre amb targetes de paraules, un sobre amb targetes d'imatges, un sobre amb frases amb els elements desordenats, un sobre amb paraules de camps semàntics i un sobre amb imatges d'accions.
Les activitats proposades són: ordenar alfabèticament 10 paraules, escriure 5 frases amb 5 targetes d'accions, separar les vocals de les consonants de 10 paraules, escriure el nom de les lletres de 10 paraules, etc..

Utilitat: treball d'aspectes orotgrafics, lèxics i gramaticals.

Edat: cicle inicial (reforç cicle mitjà)

Procedència: diversa (Cristina)Joc. Lletra inicial

Nom: Joc. Lletra incial.

Tipus: manipulatiu, llapis i paper.

Descripció: targetes amb diefrents camps semàntics i targetes de lletres de l'abecedari. es tracta de girar una lletra i un camps semàntic i amb el temps establert escriure o dir un nombre pactat de paraules que comencin amb aquella lletra i corresponguin al camp semàntic escollit.

Utilitat: treball dels camps semàntics, ampliació de vocabulari, reconeixement de la lletra inicial, lectura de targes

Edat: cicle inicial, cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina).

FEM RODOLINS

Nom: Fem rodolins

Tipus: manipulable.

Descripció:  targetes plastificades que contenen dos dibuixos amb el sue nom que rimen.

Utilitat: suport per a crear rimes

Edat: cicle inicial, cicle mitjà

Procedència: ??? (Cristina)

SI O NO?

Nom: Si o no?

Tipus: manipulable.

Descripció: targetes amb els perosnatges dels Xinguis i dos fulls plastificats amb preguntes que es responen amb afimació o negació, targetetes de Si o No amb velcro per enganxar sobre les respostes.

Utilitat: lectura i comprensió de preguntes, lectura d'imatges.

Edat: cicle incial,

Procedència: blog http://blocs.xtec.cat/recursosee/ (Cristina)