divendres, 3 d’agost de 2012

DOMINO RESTES DE DESENES

Nom: Dominó de restes de quantitats fins al 100.

Tipus: manipulable, disponible en document en format jpg o word, llest per imprimir

Descripció: dominó de restes  que tenen com a resultat nombres entre el 0 i el 9
Utilitat: treballar la descomposició del nombre, practicar les restes, practicar el càlcul mental.

Edat: CI

Procedència: dossier d'escola (Cristina)

dijous, 2 d’agost de 2012

ENDEVINALLES

Nom:  endevinalles

Tipus: manipulable

Descripció:

Utilitat: racó de lectura i comprensió.

Edat: cicle mitjà

Procedència: ??  (Cristina).

LLEGIM ANUNCIS

Nom: llegim anuncis

Tipus: anuncis plastificats i fitxes de treball

Descripció:

Utilitat:  racó de comprenisó lectora i d'imatges, escriptura.

Edat: cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia (Cristina)


JOC DE LLENGUA

Nom: Joc de llengua

Tipus: manipulable

Descripció:  el joc consta de diferents targetes que proposen activitats a  realitzar sobre aspectes ortogràfics, lèxics o gramaticals. Conté un sobre amb targetes de paraules, un sobre amb targetes d'imatges, un sobre amb frases amb els elements desordenats, un sobre amb paraules de camps semàntics i un sobre amb imatges d'accions.
Les activitats proposades són: ordenar alfabèticament 10 paraules, escriure 5 frases amb 5 targetes d'accions, separar les vocals de les consonants de 10 paraules, escriure el nom de les lletres de 10 paraules, etc..

Utilitat: treball d'aspectes orotgrafics, lèxics i gramaticals.

Edat: cicle inicial (reforç cicle mitjà)

Procedència: diversa (Cristina)Joc. Lletra inicial

Nom: Joc. Lletra incial.

Tipus: manipulatiu, llapis i paper.

Descripció: targetes amb diefrents camps semàntics i targetes de lletres de l'abecedari. es tracta de girar una lletra i un camps semàntic i amb el temps establert escriure o dir un nombre pactat de paraules que comencin amb aquella lletra i corresponguin al camp semàntic escollit.

Utilitat: treball dels camps semàntics, ampliació de vocabulari, reconeixement de la lletra inicial, lectura de targes

Edat: cicle inicial, cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina).

FEM RODOLINS

Nom: Fem rodolins

Tipus: manipulable.

Descripció:  targetes plastificades que contenen dos dibuixos amb el sue nom que rimen.

Utilitat: suport per a crear rimes

Edat: cicle inicial, cicle mitjà

Procedència: ??? (Cristina)

SI O NO?

Nom: Si o no?

Tipus: manipulable.

Descripció: targetes amb els perosnatges dels Xinguis i dos fulls plastificats amb preguntes que es responen amb afimació o negació, targetetes de Si o No amb velcro per enganxar sobre les respostes.

Utilitat: lectura i comprensió de preguntes, lectura d'imatges.

Edat: cicle incial,

Procedència: blog http://blocs.xtec.cat/recursosee/ (Cristina)

JOC. INSTRUCCIONS

Nom: Joc. instruccions.

Tipus: manipulable, disponible en part en word per imprimir.

Descripció: taulell amb imatges i cartes amb la instrucció de buscar alguna cosa en el taulell de joc. Les instruccions estan escrites en lletra de pal i en lletra lligada.

Utilitat: atenció, lectura i comprensió de frases.

Edat: cicle inicial.

Procedència: ?? Internet i elaboració pròpia. (Cristina)

APRENEM A DIBUIXAR

Nom: Aprenem a dibuixar

Tipus: fulls guia per dibuixar personatges diversos seguint diferents passos.

Descripció: llibre escanejat per dibuixar diferents personatges seguint els passos.

Utilitat: millorar el dibuix dels alumnes.

Edat: primària

Procedència: Internet. Llibre escanejat. (Núria)
HABILITATS DE CÀLCUL

Nom: Habilitats de càlcul

Tipus: lògica i comprensió matemàtica

Descripció: targes amb figures màgiques i altres activitats lògiques.

Utilitat: com a racó matemàtic o activitats d'ampliació.

Edat: CI (CM reforç)

Procedència: Material creat de material de Lluis Sagarra (Núria)


VERITAT O MENTIDA AMB IMATGES

Nom: Veritat o mentida amb imatges

Tipus: manipulable, disponible en word per imprimir.

Descripció:  material compost d'imatges, fulls amb afirmacions sobre la imatge en lletra de pal o lletra d'imprempta (doble cara), cares somrients i tristes per expressar la veritat o al mentida de les afirmacions, i fulls d'autocorrecció en lletra de pal i d'imprempta. Tot està marcat amb gomets de colors perquè el treball sigui autònom.

Utilitat: lectura i comprensió lectora, atenció a les imatges, ampliació vocabulari.

Edat: cicle inicial

Procedència: elaboració pròpia amb material extret d'Internet. (Cristina)


UN, DOS, TRES

Nom: Un, dos, tres

Tipus: manipulable, escannejat i disponible per imprimir.

Descripció: taulell amb tres columnes per classificar imatges segons si la seva síl·laba tònica es aguda, greu o esdrúixola. (Tinc 4 jocs fotocopiats i plastificats).

Utilitat: ampliació vocablari, comptatge de síl·labes, identificació de la tònica.

Edat: cicle mitjà

Procedència: Jocs d'ortografia de l'Ed. Àlber. (Cristina) (la Núria té tot el llibre).

JOC. ORDRES.

Nom: Joc. Ordres

Tipus:  manipulable.

Descripció:  frases plastificades que donen una instrucció que l'alumne ha de llegir, interpretar i fer. Ordres escrites en lletra majúscula.

Utilitat:  lectura i comprensió de frases.

Edat: cicle inicial.

 Procedència: elaboració pròpia, inspirades en les ordres Montessori. (Cristina)

Barrinem?

Nom: Barrinem?

Tipus: Activitats de matemàtiques dels blocs: nombres, càlcul, lògica, geometria.

Descripció: Quaderns escanejats de 1r a 6è de cada un dels quatre blocs. Descarregats també les programacions per cicles i per a cada bloc.

Utilitat: reforç o ampliació de continguts.

Edat: primària

Procedència: Material escanejat de l'Ed. Alber (Núria)


DOMINO DE SÍL·LABES

Nom: Domino de síl·labes

Tipus: manipualtiu, disponible en word per imprimir.

Descripció: peces del domino que consten de síl·labes, s'han de relacionar per congefir paraules de dues síl·labes.

Utilitat: confecció sil·làbica de paraules, lectura de paraules, comptatge de les síl·labes que té una paraula, consciència de síl·laba.

Edat: cicle inicial

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina).

ANTÒNIMS

Nom: Antònims


Tipus: manipulable, disponible en word per imprimir.

Descripció: targetes plastificades amb paraules antònimes que cal aparellar. Disposem de 2 exemplars de joc.

Utilitat: associació d'antònims, ampliació de vocabulari, lectura de paraules.

Edat: cicle inicial, cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina)

SINÒNIMS

Nom: sinònims

Tipus: manipulable, disponible en word per imprimir.

Descripció: targetes plastificades amb paraules sinònimes que cal aparellar.Disposem de 2 exemplars de joc.


Utilitat: associació de sinònims, ampliació de vocabulari, lectura de paraules.

Edat: cicle inicial, cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina)

DOMINO DE L'ABECEDARI

Nom: Domino de l'abecedari

Tipus: manipulable, disponible en word per imprimir.

Descripció: domino que consta per una banda d'una lletra de l'alfabet i de l'altre de paraules acompanyades amb el seu dibuix que tenen com a lletra incial una lletra de l'alfabet.

Utilitat: discriminar la lletra d'inici de les paraules, memoritzar les lletres de l'alfabet, lectura de paraules.

Edat: cicle inicial.

Procedència: web LIC. (Cristina)

FEMENÍ O MASCULÍ?

Nom: Femení o masculí?

Tipus:  manipulable. Disponible en word per imprimir.

Descripció: taulell plastificat amb dues columnes corresponent a mascuí i femení respectivament, i targetes amb paraules que s'han de classificar en aquestes dues columnes segons el seu gènere. També existeixen les imatges corresponents a les paraules per alumnes que encara no hagin asquirit la lectura.

Utilitat: classificació de paraules segons el gènere, ampliació de vocabulari, lectura de paraules.

Edat: cicle inicial, cicle mitjà.

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina)

NOM COMÚ

Nom: Nom comú

Tipus: manipulable.

Descripció: un taulell plastificat amb tres columnes corresponents a noms comuns de persones, animals, i objectes; i imatges plastificades per classifcar en aquestes tres columnes.

Utilitat: consciència de camp semàntic, vocabulari, consciència de nom

Edat: cicle inicial

Procedència: reutilització d'un llibre de text. (Cristina)

UN O MÉS D'UN?

Nom: Un o més d'un?

Tipus: manipulable. Disponible en word per imprimir.

Descripció: taulell plastificat amb dues columnes (singular i plural) i targetes amb paraules escrites que s'han de classificar segons el nombre. També existeixen imatges que corresponen a aquelles paraules pels alumnes que encara no han adquirit la lectura.

Utilitat: reconeixement del nombre de les paraules, lectura de paraules, classificació

Edat: cicle inicial, cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia (Cristina).

CADA PARAULA AL SEU LLOC!

Nom: Cada paraula al seu lloc!

Tipus: manipulatiu. disponible en word per imprimir.

Descripció: taulell en formar DIN-a3 amb tres cercles que corresponen respectivament a noms, adjectius u verbs; i targetetes amb paraules escrites que s'han de classificar segons si són noms, adjectius o verbs.

Utilitat: identificació del tipus de paraules, classificació, lectura de paraules.

Edat: cicle mitjà.

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina)


CONSTRUIM PARAULES

Nom: Construïm paraules.

Tipus: manipulatiu

Descripció: taulell de joc en forma de graella buida (3x4) i cartronets amb síl·labes escrites. Un cop repartits els cartronets sobre la graella s'intenten construir paraules amb les síl·labes que hi ha al damunt del taulell. Ens consten 3 exemplars de joc.

Utilitat: confecció sil·làbica de paraules, lectura de síl·labes, comptatge de síl·labes que té una paraula

Edat: cicle inicial, cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina)

CARTES. PRONOMS

Nom: Cartes. Pronoms.

Tipus: manipulatiu

Descripció: cartes que contenen imatges i cartes que contenen els pronoms escrits i que s'han d'aparellar.

Utilitat: comprensió dels pronoms personals.

Edat: cicle mitjà

Procedència: imatges de l'ARSAAC. (Cristina).

BINGO. COMPTEM PARAULES

Nom: Bingo. Comptem paraules.

Tipus: Manipulatiu

Descripció:  cartrons amb nombres i targetes amb frases.

Utilitat: comptatge del nombre de paraules que conté una frase, consciència fonològica.

Edat: cicle inicial, cicle mitjà.

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina).

TIPUS DE FRASES

Nom: Tipus de frases

Tipus: cartells plastificats. Disponible en word per ser imprès.

 Descripció: cartells plastificats que contenen: els nom dels tipus de frases (exclamativa, declamativa, interrogativa...), els signes propis dels tipus de frases (exclamació, interrogació, punt,...) i exemples de frases de cada tipus.

Utilitat: reconeixement del tipus de frases i dels seus signes propis, lectura de frases amb expressió, comprensió lectora.

 Edat: cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina)

JEROGLÍFICS

Nom: Jeroglífics

Tipus: document en format word, preparat per imprimir.

Descripció: El material consta de diferents jeroglífics que s'inicien sempre amb una pregunta que et dóna una pista per resoldre l'enigma en forma de lletres i imatges.

Utilitat: comprensió lectora, lectura d'imatges, composició de paraules a través de fonemes, consciència fonològica.

Edat: cicle inicial, cicle mitjà

Procedència: ?? d'Internet, potser de la pàgina de recursos de l'ARSAAC.  (Cristina)

JOC. ELS BARRUFETS

Nom: Joc. Els barrufets.

Tipus: joc de cartes

Descripció: cartes amb imatges i cartes amb text escrit que s'han d'aparellar. Es pot jugar com si fos un memory.

Utilitat: lectura i comprensió de frases.

Edat: cicle inicial

Procedència: relaboració d'un recurs extret d'Internet (Cristina)

SUMA 10!

Nom: Suma 10!

Tipus: joc de cartes.

Descripció: cartes de l'1 al 9 repetides 4 vegades. Es col·loquen les cartes sobre la taula en tres rengleres de tres cartes. Per torns amb les crates que hi ha sobre la taula els jugadors intentaran aparellar aquelles que sumin 10. Quan no hi ha possibilitats de sumar 10 s'omplen els buits de les rengleres amb noves cartes.

Utilitat: composició del nombre 10, càlcul mental.

Edat: cicle inicial

Procedència: elaboració pròpia (Cristina). També es poden utilitzar baralles de cartes tradicionals.


ANEM A COMPRAR

Nom:  Anem a comprar

Tipus: manipulable

Descripció: targetes plastificades que plantegen problemes relacionats amb el catàleg de la compra. Es pot utilitzar amb el material plastificat del "Supermercat". Està relacionat també amb un dossier en format word per treballar els euros.

Utilitat: comprensió d'enunciats, adquisició de vocabulari, càlcul d'operacions

Edat: cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina)

CLAUS D'APRENENTATGE: MULTIPLICAR

Nom: Claus d'aprenentatge: multiplicar

Tipus: manipulable

Descripció: tros de cartró que per una cara té a la part superior els factors i a la part de baix els productes. Amb l'ajuda d'un fil o llana s'han de relacionar factors i productes. Autocorrectiu,  mirant el revers del cartró el camí del fil que has utilitzat ha de coincidir amb les marques de retolador.

Utilitat: memorització de les taules de multiplicar.

Edat: cicle inicial, cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia a partir d'un material comercialitzat. (Cristina)


ETIQUETES DE PREUS

Nom: etiquetes de preus

Tipus: manipulatiu

Descripció: etiquetes plastificades amb preus d'euros (amb i sense decimals). Amb monedes i bitllets d'euros han de confeccionar el preu de l'etiqueta.


Utilitat: comptatge d'euros, lectura de preus

Edat: cicle inicial, cicle mitjà   Procedència: elaboració pròpia (Cristina)  

QUINTO. EUROS

Nom: Quinto. Euros.

Tipus: manipulatiu

Descripció: cartrons amb bitllets i monedes d'euro dibuixats i targetes amb els mateixos dibuixos.

Utilitat: reconeixement dels bitllets i monedes d'euro, comptatge de monedes i bitllets.

Edat: cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia amb imatges d'ARSAAC. (Cristina)

MCDU

Nom: MCDU

Tipus: manipulable

Descripció: cartronets amb nombres que corresponen als Milers, Centenes, Desenes i Unitats. Disposem de tres jocs de catronets.

Utilitat: composició i descomposició de nombres fins a l'anterior a la desena de miler (9.999).

Edat: cicle, inicial, cicle mitjà.

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina)

LOTO. LLETRA INCIAL

Nom: Loto. Lletra incial

Tipus: manipulable

Descripció: joc del bingo amb cartrons que contenen una imatge amb el seu nom escrit i targetes amb les lletres de l'abecedari. s'ha de relacionar la lletra de l'abecedari amb la lletra incial de les paraules dels cartrons.

Utilitat: identificació de les lletres de l'alfabet, identificació dels sons de les lletres, lectura de paraules, adquisició de vocabulari.

Edat: cicle inicial

Procedència: reelaboració a partir d'un material de Maestras Infantiles. (Cristina)

QUINA LLETRA FALTA?

Nom: Quina lletra falta?

Tipus: material plastificat per escriure-hi al damunt.

Descripció: Targetes que contenen dues imatges els noms de les quals es diferencien només per una lletra.

Utilitat: discriminació de vocals, adquisició de vocabulari, escriptura de paraules.

Edat: cicle inicial

Procedència: llibre Ed. Àlber. (Cristina)