dijous, 14 d’agost de 2008

Ortografia

Nom: Jocs d'ortografia

Tipus: material manipulable. Jocs.

Descripció: material destinat a treballar per mitjà del joc algunes normes ortogràfiques. Compost pel material manipulatiu + guia didàctica.

Utilitat: aprofunfir o refoçar les normes d'ortografia de la nostra llengua.

Edat: primària. secundària nivell baix en llengua catalana

Procedència: Ed. Àlber. (Núria)