dijous, 14 d’agost de 2008

PROBLEMATES

Nom: Problemes matemàtics

Tipus: Llibre de problemes matemàtics (Segarra) per a infantil, primària i secundària

Descripció: Reculll de problemes matemàtics per a totes les edats. S'especifica el cicle en que està destinat cada problema. Els problemes estan classificats en 5 grups: matematiquetes (infantil), 100 enigmes, problemes de geometria, lògica i problemes clàssics.

Utilitat: reforçar l'àrea de matemàtiques

Edat: infantil, primària i secundària

Procedència: Ed. Graò. Biblioteca de Guix. nº 122 (Núria)