dijous, 2 d’agost de 2012

CLAUS D'APRENENTATGE: MULTIPLICAR

Nom: Claus d'aprenentatge: multiplicar

Tipus: manipulable

Descripció: tros de cartró que per una cara té a la part superior els factors i a la part de baix els productes. Amb l'ajuda d'un fil o llana s'han de relacionar factors i productes. Autocorrectiu,  mirant el revers del cartró el camí del fil que has utilitzat ha de coincidir amb les marques de retolador.

Utilitat: memorització de les taules de multiplicar.

Edat: cicle inicial, cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia a partir d'un material comercialitzat. (Cristina)