dijous, 2 d’agost de 2012

JOC DE LLENGUA

Nom: Joc de llengua

Tipus: manipulable

Descripció:  el joc consta de diferents targetes que proposen activitats a  realitzar sobre aspectes ortogràfics, lèxics o gramaticals. Conté un sobre amb targetes de paraules, un sobre amb targetes d'imatges, un sobre amb frases amb els elements desordenats, un sobre amb paraules de camps semàntics i un sobre amb imatges d'accions.
Les activitats proposades són: ordenar alfabèticament 10 paraules, escriure 5 frases amb 5 targetes d'accions, separar les vocals de les consonants de 10 paraules, escriure el nom de les lletres de 10 paraules, etc..

Utilitat: treball d'aspectes orotgrafics, lèxics i gramaticals.

Edat: cicle inicial (reforç cicle mitjà)

Procedència: diversa (Cristina)