dijous, 2 d’agost de 2012

NOM COMÚ

Nom: Nom comú

Tipus: manipulable.

Descripció: un taulell plastificat amb tres columnes corresponents a noms comuns de persones, animals, i objectes; i imatges plastificades per classifcar en aquestes tres columnes.

Utilitat: consciència de camp semàntic, vocabulari, consciència de nom

Edat: cicle inicial

Procedència: reutilització d'un llibre de text. (Cristina)