dijous, 2 d’agost de 2012

HABILITATS DE CÀLCUL

Nom: Habilitats de càlcul

Tipus: lògica i comprensió matemàtica

Descripció: targes amb figures màgiques i altres activitats lògiques.

Utilitat: com a racó matemàtic o activitats d'ampliació.

Edat: CI (CM reforç)

Procedència: Material creat de material de Lluis Sagarra (Núria)