dijous, 2 d’agost de 2012

TIPUS DE FRASES

Nom: Tipus de frases

Tipus: cartells plastificats. Disponible en word per ser imprès.

 Descripció: cartells plastificats que contenen: els nom dels tipus de frases (exclamativa, declamativa, interrogativa...), els signes propis dels tipus de frases (exclamació, interrogació, punt,...) i exemples de frases de cada tipus.

Utilitat: reconeixement del tipus de frases i dels seus signes propis, lectura de frases amb expressió, comprensió lectora.

 Edat: cicle mitjà

Procedència: elaboració pròpia. (Cristina)